รับสมัครงาน

30-08-2561

พนักงานมหาวิทยาลัย จากพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ป.ตรี) 1 อัตรา
รับสมัคร 14 ส.ค. - 3 ก.ย. 61
คลิกที่นี่ 


พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ป.ตรี) 1 อัตรา
รับสมัคร 14 ส.ค. - 16 ต.ค. 61
คลิกที่นี่