เปิดบ้านธรรมศาสตร์ 2561

10-10-2561

Thammasat Academic Expo & Open House 2018


 

วันที่ 7 - 8 พ.ย. 2561 

 ณ ศูนย์ประชุมฯ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  ตั้งแต่เวลา 09:00 - 16:00 น.

 

รายละเอียด : https://www.camphub.in.th/thammasat-openhouse-2018/

 

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมงานได้เลย

https://docs.google.com/…/1RKl4Hja8qbZJSw8VXrCsfv8cSu0…/edit

 

#TUOpenHouse2018

#ThammasatAcademicExpoOpenHouse2018

Thammasat University Official