รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (ว. สหวิทยาการ) ครั้งที่ 1


วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขยายเวลาการรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน (วิทยาลัยสหวิทยาการ) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตั้งเเต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้

วิทยาลัยสหวิทยาการ