ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2


รับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต www.law.tu.ac.th  
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ถึง 15 มิถุนายน 2562