พนักงานมหาวิทยาลัย จากพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ป.ตรี) 1 อัตรา รับสมัคร 14 ส.ค. - 3 ก.ย. 61