พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ป.ตรี) 1 อัตรา รับสมัคร 14 ส.ค. - 16 ต.ค. 61