ถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร W ภาค 1/2562

25-10-2562

นักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการปกติ รหัส 56-62 สามารถถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร W ผ่าน www.reg.tu.ac.th ภาคเรียนที่ 1/2562
ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22.00 น.

หมายเหตุ

  • การถอนรายวิชาโดยบันทึกอักษร W ไม่มีผลต่อการพิจารณาการได้รับเกียรตินิยม
  • สำหรับโครงการพิเศษ ตรวจสอบวันที่ถอนรายวิชาได้จากปฏิทินการศึกษาของโครงการที่นักศึกษาสังกัด