ทุน ASEA-UNINET One Month Scholarship ประจำปี 2562

30-04-2562

สนง. คณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับรัฐบาลออสเตรีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศิลปะระหว่างไทย กับออสเตรีย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อรับทุน ASEA-UNINET One-Month Scholarship ประจำปี 2562