โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยสำนักงานทะเบียนนักศึกษา หลักสูตร “ฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และการช่วยชีวิตเบื้องต้น”

10-09-2019