กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

11-08-2565

          สำนักงานทะเบียนนักศึกษา จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ในวันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 โถงบริการ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต          และเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา นำโดย นางสาวบุญจิรา ภู่เงิน ประธานในพิธี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และทำความสะอาดบริเวณหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อม สุขลักษณะที่ดีต่อการปฏิบัติงาน และรักษาระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
 

เรียบเรียงเนื้อหา :
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร