สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน

25-08-2566

       
       วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงาน ในหัวข้อ แนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระบบรายงานตัวนักศึกษา การจัดเก็บข้อมูล การให้บริการการลงทะเบียนนักศึกษา ระบบรายงานตัวนักศึกษา การจัดเก็บข้อมูล การให้บริการการลงทะเบียนนักศึกษา เป็นต้น

        ทั้งนี้ คณะผู้บริหารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ผู้อำนวยการ รศ. ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาธร ทะนานทอง รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ ร่วมต้อนรับ