คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวล หารือแนวทางสนับสนุนการการลงทะเบียนและจัดการเรียนการสอน

02-05-2567

     วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2567)  คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวล นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา พร้อมหารือแนวทางสนับสนุนการการลงทะเบียนและจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ณ อาคารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์รังสิต