สนท. ศึกษาดูงานสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

02-05-2567

      วานนี้( 20 มีนาคม 2567) คณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และอาจารย์ ดร.นพธนิษฐ์ โชติสาร รองผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลและนวัตกรรมบริการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็น ระบบการให้บริการทางการศึกษาที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การประมวลข้อมูลผลการเรียน การตรวจสอบชื่อเเละสถานะต่าง ๆ ของนักศึกษา
      ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีงานนวัตกรรม อาจารย์ ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ และรองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมต้อนรับและแนะนำข้อมูลต่าง ๆ ในการเยี่นมชมครั้งนี้