ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุภาวดี คำม่วง เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรักษาการเลขานุการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

02-05-2567

?? สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ??
...ขอแสดงความยินดีกับ คุณสุภาวดี คำม่วง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรักษาการเลขานุการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
ดำรงตำแหน่งตั้งเเต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป...