5 เมษายน วันสัญญา ธรรมศักดิ์

02-05-2567

"5 เมษายน วันสัญญา ธรรมศักดิ์"
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร พร้อมบุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม พร้อมด้วยอุปกรณ์การศึกษาและกีฬา ณ ลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ข้อความพูดว่า "คณะนิติศาสตร์ วันสัญญา ธรรมศักดิ์ เมษายน 2567 เบียนนักศึกษา"