จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีสงกรานต์" ประจำปี ๒๕๖๗

02-05-2567

        วันที่ 11 เมษายน 2567 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา จัดกิจกรรม "สืบสานประเพณีสงกรานต์" ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์รังสิต
ในงานนี้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และกล่าวให้โอวาสแก่ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักงานทะเบียนฯ
        พร้อมกันนี้ สำนักงานทะเบียนฯ ได้จัดเสวนา “เล่าสู่กันฟัง …มุมมองการทำงานในอดีต สู่ปัจจุบันของสำนักงานทะเบียนนักศึกษา” จากคุณดวงรัตน์ อเนกเวียง อดีตเลขานุการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านงานทะเบียนนักศึกษา มากกว่า 35 ปี