“ต่อยอดงานบริการด้วย...นวัตกรรมระดับโลก กับความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีในประเทศจีน”

21-05-2567

         ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มีโอกาสได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 13-17  พฤษภาคม 2567 เพื่อเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านงานบริการการศึกษา และทิศทางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะในการปฏิบัติงาน ณ Alibaba Campus มณฑลเจ้อเจียง เมืองหางโจว

       สำนักงานทะเบียนนักศึกษารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการได้รับเกียรติจากบริษัท Alibaba Group Holding Limited ที่เปิดโอกาสให้ทีมผู้บริหาร นำโดย รศ.ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา รศ.ดร.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร อาจารย์ ดร. นพธนิษฐ์ โชติสาร รองผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลและนวัตกรรมบริการ และบุคลากรสำนักงานทะเบียนนักศึกษา จำนวน 49 คน พร้อมด้วยนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน

      ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก Mr. Antonio ตัวแทน Digital Intelligence Campus Solution ในกลุ่มบริษัท Alibaba ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน DingTalk แอปพลิเคชันที่เป็นเครือข่ายสังคมในยุคใหม่ เป็นผู้บรรยายถึงหลักการทำงาน ประโยชน์และฟังก์ชันต่าง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีที่นำสมัยของแอปพลิเคชัน อาทิ การลงทะเบียนเรียน การแปลภาษาแบบเรียลไทม์ที่รองรับการแปลภาษาที่มากกว่า 10 ภาษาทั่วโลก การแปลเสียงเป็นตัวอักษรจากการประชุมต่าง ๆ การยืม-คืนและการเข้าใช้สถานที่ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้จ่ายต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน เป็นต้น นอกจากนี้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าวยังได้ร่วมมือกับ Zhejiang University ในการพัฒนาระบบบริการสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้ใช้รวมมากกว่า 700 ล้านคน    สำนักงานทะเบียนนักศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าศึกษาดูงาน ณ Alibaba Campus ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และสามารถนำความรู้ พร้อมเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ได้รับ มารับใช้และพัฒนาต่อยอดกับงานบริการของสำนักงานทะเบียนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต