แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ พัฒนาระบบงานด้วยเทคโนโลยี ผ่านประสบการณ์ของ Zhejiang University

23-05-2567

            ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2567 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมากว่า 130 ปี พร้อมกับผลงานเด่น และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่าง ๆ ณ School History Museum Zhejiang University  มณฑลเจ้อเจียง เมืองหางโจว            พร้อมกันนี้ ทีมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการพัฒนาระบบการทำงานด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระหว่างสำนักงานทะเบียนนักศึกษา และหน่วยงานทะเบียนนักศึกษา Zhejiang University ในด้านเทคโนโลยีการลงทะเบียน การบันทึกข้อมูล และการใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ผ่านแอปพลิเคชั่น DingTalk