มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ศึกษาดูงาน

09-10-2561

วันที่ 18 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โดยมีผู้อำนวยการ รศ. ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ รศ. ดร. พิพัฒน์ สมภาร และรักษาการเลขานุการ สำนักงานทะเบียนฯ นางกาญจนา โพบุญเรือง พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ ร่วมต้อนรับ


โดยการเข้าศึกษาดูงาน ของกลุ่มบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณในครั้งนี้ สำนักงานทะเบียนฯ ได้มีโอกาสพูดคุยแนะนำ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ศึกษาดูงานในหัวข้อระบบการบริหารงานทะเบียนนักศึกษาและระบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วย