สำนักงานทะเบียนฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

25-10-2561

สำนักงานทะเบียนนักศึกษาจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ 

โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหาร รศ.ดร. พิพัฒน์ สมภาร เป็นประธาน
ณ บริเวณห้องโถงสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ชั้น ๑ มธ. ศูนย์รังสิต ในวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑นอกจากนี้ หัวหน้าหน่วยทะเบียนประวัติและหนังสือสำคัญ พร้อมบุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ ยังเป็นตัวเเทนร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอีกด้วย