มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา (ฟุลไบรท์) รับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2563

25-03-2562

         มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา (ฟุลไบรท์) รับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2563  เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 10-12 เดือน

         ผู้สนใจสามารถสมัครชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program สามารถทำสำเนาระเบียบการจากเอกสารดังเเนบ หรือดาวน์โหลดระเบียบได้จากเว็บไซต์ www.fulbrightthai.org ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 และสมัคร Online ตามที่ระบุในระเบียบการได้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น.