สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีไทย “เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒”

16-04-2562

          สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีไทย “เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒”

วันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา สำนักงานทะเบียนนักศึกษาจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ร่วมสืบสานประเพณีไทยสรงน้ำขอพรพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวผู้บริหาร รศ. ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์         ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนฯ และ รศ.  ดร. พิพัฒน์ สมภาร รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหาร ณ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต