ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบแรก) ปีการศึกษา 2562


ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการนิติศาสตร์ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ (รอบแรก) ปีการศึกษา 2562 จำนวน 187 คน