“...แม้ฝนตกก็ไม่หวั่น สำนักงานทะเบียนฯ มธ. จับมือนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่า จัดกิจกรรม CSR ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ใต้ท้องทะเล...”

08-06-2562

 
                 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ร่วมกับตัวแทนนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าจากคณะต่าง ๆ อาทิ คณะเเพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร วิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาลัยโลกคดีศึกษา เดินทางมุ่งหน้าสู่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ณ ค่ายฝึกอบรมทัพเรือภาคที่ 1 ส่วนแยก ค่ายเจษฎามหาราชเจ้า  เพื่อทำกิจกรรม CSR “LOVE & Share คืนชีวิตสู่โลกใต้ท้องทะเล”

          ทั้งนี้ เป้าหมายของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ คือ ฟื้นฟูความสมบูรณ์สู่โลกใต้ท้องทะเลโดยการปล่อยปลาฉลามทราย จำนวน 10 ตัว และปูม้า จำนวน 100 ตัว กลับสู่ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างความรู้จักและละลายพฤติกรรมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยวิทยากรจากค่ายฝึกอบรมทัพเรือภาคที่ 1 ค่ายเจษฎามหาราชเจ้า เพื่อเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสำนักงานทะเบียนนักศึกษา และกลุ่มผู้รับบริการทุกกลุ่มอีกด้วย


            สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ที่ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมดี ๆ ดังกล่าว และหวังเป็นอย่างอย่างว่าทุกท่านจะได้รับความสนุกและสาระความรู้ในการทำกิจกรรมร่วมกับสำนักงานทะเบียนฯ ในครั้งนี้