สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ร่วมบรรยายในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มธ. ศูนย์ลำปาง

28-07-2562

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 พี่ ๆ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา นำโดย รศ. ดร. ไชยณรงค์ จักธรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา และอาจารย์ ดร. ธนาธร ทะนานทอง รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยพี่ ๆ ทีมงาน มาร่วมพูดคุยและเเนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในกิจกรรม ”ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ประจำปีการศึกษา 2562”
โดยได้แนะนำถึงวิธีการ ขั้นตอนในการลงทะเบียนฯ การติดตามผลการเรียนและเรื่องอื่นๆ ที่น้องๆ ควรทราบ ณ หอประชุม1,000 ที่นั่ง อาคารนวัตกรรมบริการ โซน C มหาวิายาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง