ประกาศรับสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง