สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาคณะวารสารศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์

26-11-2562

     (26 พ.ย. 62) สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารวมลชน ครบรอบปีที่ 65  ณ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารวมลชน มธ. ศูนย์รังสิต
และร่วมแสดงความยินดีในการจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ครบรอบ 18 ปี ณ โรงละคอนแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
     โดยพิธีดังกล่าว คุณสุภาวดี คำม่วง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล คุณทราภรณ์ วรกุลดำรง และคุณปรียากร ป้อมสุวรรณ เป็นตัวแทนสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ในการเเสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

เรียบเรียงข้อมูล  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร