พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

03-12-2562


   (วันที่ 3 ธันวาคม 2562) เนื่องในโอกาสวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันสถาปนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 32 ปี

ผู้แทนสำนักงานทะเบียนนักศึกษา โดยหัวหน้างานแผนและบริหารสำนักงานทะเบียน คุณสาริยา นวมจิต พร้อมด้วยคุณจุฑามาศ เวศวิทย์ และคุณณัฐวุฒิ อยู่สุข บุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เเด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


เรียบเรียงเนื้อหา : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร