วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน SCI-TECH TU RUN

21-01-2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกำหนดจัดกิจกรรมโครงการวิ่ง "Sci - Tech TU Run 2020 : วิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ในวันอาทิตย์ ที่ 29 มีนาคม 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สามารถสมัครได้ที่ berving.com ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563