ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ประจำปีการศึกษา 2563

22-01-2563

      มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง มีความประสงค์จะให้ทุนแก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในระบบการศึกษาหลักสูตร 4 ปี ซึ่งเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 180,000.-บาท ต่อปี ไม่เป็นผู้รับทุนจากที่อื่น มีความประพฤติดี ผลการเรียนล่าสุด 2.75 ขึ้นไป
      มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษารับทุนประเภทต่อเนื่องจนจบการศึกษา   เปิดรับสมัครผ่าน http://satu.colorpack.net/index.php/th/   ตั้งเเต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 กรกฎาคม 2563