กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

18-02-2563

กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

The Schedule for Thammasat University Graduation Ceremony of Academic year 2018

โดยที่ประชุม กบม. 4/2563 17 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบกำหนดการดังกล่าว