ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง เลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑