กำหนดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

12-06-2563

...มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 เดือนสิงหาคม 2563...
โปรดติดตามประกาศการรับสมัครทางเพจ Thammasat scholarship หรือ www.sa.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป


ข้อมูล : งานทุนและบริการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา