สำนักงานทะเบียนนักศึกษา จับมือหอสมุดฯ ลงนาม MOU สนับสนุนการปฏิบัติงานและการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูล

08-08-2563

            สำนักงานทะเบียนนักศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ยลระบิล ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)


โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกันเพื่อสนุบสนุนการปฏิบัติงานและการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงาน มุ่งเน้นการปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการ อำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดประโยชน์ร่วกัน ณ หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา

เรียบเรียบข้อมูลโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร