โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ป้องกันอัคคีภัย และการช่วยชีวิตเบื้องต้น”

21-08-2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ป้องกันอัคคีภัย และการช่วยชีวิตเบื้องต้น” ณ อาคารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้ความรู้จากผู้เชียวชาญที่มีประสบการและความรู้ในการอบรมการรักษาความปลอดภัยด้านอัคคีไฟ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
การฝึกอบรมในครั้งนี้ บุคลากรสำนักงานทะเบียนฯ ได้ร่วมฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติตนในกรณีการเกิดเพลิงไหม้ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงวิธีการดับไฟในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกด้วย