กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

07-10-2563

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2561 
ในวันศุกร์ที่ 30 และเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
รอบเวลา 16.00 น. และ รอบเวลา 19.00 น.

ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กำหนดตามประกาศต่อไปนี้ 

ข้อมูล ฝ่ายวิชาการ มธ.