สำนักงานทะเบียนนักศึกษา งดติดต่อและให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ทั้งท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิต