ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา ผ่าน TU Greats Application


ขั้นตอนการชำระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา ผ่าน TU Greats Application

หมายเหตุ  พบปัญหาการใช้งาน TU Greats Application สำหรับการชำระเงิน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โทร. 0 2564 4441-79 หรือสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่าน Helpdesk IT Support https://line.me/R/ti/p/@pib5088f