ครบรอบ 38 ปี สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12-11-2563

12 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมทำบุญครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ครบ 38 ปี โดยกิจกรรมดังกล่าวมี รศ. ดร. ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนฯ และผศ. ดร. ธนาธร ทะนานทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนฯ ร่วมเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้บุคลากรจากงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานทะเบียนฯ ยังร่วมใจนำอาหารคาว หวานต่าง ๆ มาร่วมทำบุญเลี้ยงพระอีกด้วย


นอกจากการทำบุญครบรอบ 38 ปีสำนักงานทะเบียนฯ ที่ถือเป็นพิธีอันเป็นมงคลแล้ว ยังถือโอกาสนี้ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนฯ ผศ. ดร. ธนาธร ทะนานทอง เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 ได้แก่

  1. นายเสกสันต์ อำนวยพานิช บุคลากรดีเด่น ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
  2. นางหิรัณยา หนูสาท บุคลากรดีเด่น ประเภทลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
เรียบเรียงเนื้อหา : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร