ถาม-ตอบ...ข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่าน TU Greats App

19-11-2563

สรุปคำถาม-ตอบเกี่ยวกับการชำระเงินค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาผ่าน TU Greats App 
 
Q  :  การลงทะเบียนรายวิชาและชำระเงิน เปลี่ยนไปอย่างไร ?
A  :   การลงทะเบียนรายวิชาและชำระเงินแบบเดิม คือ
- ลงทะเบียนรายวิชาและชำระเงินผ่าน www.reg.tu.ac.th หรือ TU Registration System (TU REG)
โดยการสแกนบาร์โค้ดชำระเงิน
การลงทะเบียนรายวิชาและชำระเงินแบบใหม่ มี 2 ขั้นตอน คือ
1. ลงทะเบียนรายวิชาผ่าน www.reg.tu.ac.th หรือ TU Registration System (TU REG)
...ดูเเลโดย สำนักงานทะเบียนฯ
2. ชำระเงินผ่าน TU Greats App สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android

Q  :  จะชำระเงินผ่าน TU Greats App อย่างไร ?
A  :   นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชา และยืนยันผลการลงทะเบียนผ่าน www.reg.tu.ac.th หรือ TU Registration System (TU REG) แล้วชำระเงินผ่าน TU Greats App เมนู "ผลการลงทะเบียน" เลือก "ชำระ"

Q  :  ช่องทางการชำระเงินผ่าน TU Greats App มีอะไรบ้าง ?
A  :   การชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนรายวิชา สามารถทำได้ 3 ช่องทาง
  1. mBanking ที่ผูกบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ
  2. Credit Card / Debit Card
  3. Bill Payment สามารถสแกนชำระเงินได้ทั้ง QR Code และ Bar Code

Q  :  นักศึกษาที่ถือบัตรนักศึกษารูปแบบเก่า(ออกโดย ธ.กรุงไทย) และไม่มีบัญชี ธ.กรุงเทพ สามารถชำระเงินผ่าน TU Greats App ได้หรือไม่ ?
A  :   สามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนรายวิชาได้ โดยการเลือกรูปแบบการชำระเงิน Credit Card / Debit Card หรือ Bill Payment

Q  :  ชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนรายวิชาผ่าน TU Greats App ได้ถึงเมื่อไหร่ ?
A  :   นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนรายวิชาได้ตามกำหนดการที่แจ้งไว้ในปฏิทินกิจกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือปฏิทินประจำคณะ/โครงการที่สังกัด
 
Q  :  ชำระเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนรายวิชาผ่าน TU Greats App ไม่ทันต้องทำอย่างไร ?
A  :   หากไม่ชำระเงินตามเวลาที่กำหนด ผลการลงทะเบียนรายวิชาที่ทำการยืนยันผลการลงทะเบียนก่อนหน้านี้จะ  ถูกลบ นักศึกษาจะต้องทำการลงทะเบียนรายวิชาใหม่ในรอบถัดไป ที่เปิดให้ทำการลงทะเบียนรายวิชาและชำระเงิน
 
Q  :  ใบเสร็จรับเงินสามารถดาวน์โหลดได้อย่างไร ?
A  :   ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมลงทะเบียนรายวิชา สามารถดาวน์โหลดได้จาก TU Greats App ประมาณ 2 ชั่วโมง หลังจากการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยเลือกเมนู “ผลการลงทะเบียน” > “ชำระแล้ว” > “แสดงใบเสร็จ”
 
Q  :  TU Greats App มีปัญหาทำอย่างไร ?
A  :   ติดต่อสอบถาม แจ้งปัญหาผ่าน LINE TU Greats app helpdesk


Q  :  มีปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงิน หรือมีข้อสงสัยเรื่องการชำระเงินทำอย่างไร ?
A  :   ติดต่อกองคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มธ. ศูนย์รังสิต หรือโทรศัพท์ 02 564 4441-79 ต่อ 1355