การถ่ายรูปนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09-05-2565