การชำระเงินด้วยใบแจ้งชำระเงินค่าจดทะเบียนฯ

30-08-2561

นักศึกษาต้องชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตามที่ระบุในใบแจ้งฯเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ขณะนี้ยังไม่เปิดให้ชำระเงินผ่าน ATM หรือ Mobile App ของธนาคาร (อยู่ระหว่างการพัฒนา)