สำนักงานทะเบียนฯ เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2564

09-11-2566

        วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2566) งานรับเข้าและทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกันกับตัวแทนจากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 อาทิ การตรวจสอบจำนวนและส่งรายชื่อบัณฑิต การรับบัตรบัณฑิต เกียรติบัตรและเข็มรางวัลเรียนดีทุนภูมิพล และทดสอบระบบ RFID เป็นต้น โดยมี ผศ. ดร. ธนาธร ทะนานทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และรศ. ดร. พิพัฒน์ สมภาร รองผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายวางแผนและบริหาร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ SC1002 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต