เสริมสิริมงคล ผอ. สำนักงานทะเบียนฯ เข้าปฏิบัติหน้าที่วันแรก

03-01-2567

      วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567 ฤกษ์งามยามดี รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ คงมาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนฯ เป็นวันแรก ณ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ศูนย์รังสิต
      สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ขอขอบคุณผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้แทนจาก สำนักหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกท่านเป็นอย่างสูง ในโอกาสที่เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบแจกันดอกไม้ในโอกาสดังกล่าว